Close

Angående senaste nyheterna kring Natural Cycles

Välkommen! Du är förmodligen här på grund av de senaste artiklarna som skrivits om Natural Cycles. På denna sidan hittar du vårt officiella uttalande och vanliga frågor om de senaste händelserna. Vi hoppas kunna besvara så många frågor och funderingar som möjligt, och uppdaterar sidan löpande.

Läkemedelsverket har stängt alla individuella rapporter relaterade till oavsiktliga graviditeter. Utredningen går vidare i form av ett tillsynsärende där Läkemedelsverket nu begärt in kompletterande uppgifter i form av klinisk data, riskanalys och eftermarknadskontroll. 

I korthet:

Sjukhus i Sverige har rapporterat oavsiktliga graviditeter som kan härledas till Natural Cycles.

Natural Cycles är 93% effektivt med typisk användning, vilket innebär att 7 av 100 kvinnor blir gravida på ett år.

Natural Cycles har tagit del av rapporterna. Vi har varit i kontakt med Läkemedelsverket och svarat på varje enskild rapport.

Vanliga Frågor
Vad är Natural Cycles?

Natural Cycles är ett effektivt, icke-invasivt, hormonfritt, digitalt preventivmedel. Natural Cycles använder en sofistikerad algoritm för att analysera en användares basala kroppstemperatur (som skrivs in i en mobilapp på morgonen) för att beräkna hennes fertila, och icke-fertila dagar. På fertila dagar (röda dagar), måste man använda skydd (t.ex kondomer) eller avstå från sex. På icke-fertila dagar (gröna dagar) behöver man inte använda skydd vid sex. Det tar upp till tre menscykler för appen att anpassa sig till användares unika menscykel, vilket kan innebära fler röda dagar i början av användningen.

Natural Cycles är:


 • Den enda certifierade preventivmedelsappen 
 • Klassificerad som en medicinteknisk produkt
 • Digitalt preventivmedel; en avancerad algoritm som lär känna varje kvinnas unika cykel
 • Valmöjlighet; ett nytt alternativ på marknaden
 • För kvinnor som vill ha ett hormonfritt preventivmedel
 • För kvinnor som vill ha ett icke-invasivt preventivmedel
 • För kvinnor som vill lära sig mer om sin kropp och menscykel
 • 93% effektivt vid typisk användning
 • 99% effektivt vid perfekt användning

Natural Cycles är inte:


 • En kalendermetod 
 • En mensapp
 • Ett skydd mot sexuellt överförbara könssjukdomar 
 • För kvinnor under 18 år
 • För kvinnor med mycket oregelbundna menscykler, då det innebär att man då kommer få många röda dagar
 • 100% effektivt (inget preventivmedel är 100% effektivt, vänligen läs mer om andra vanliga preventivmedels effektivitet här)

Hur kan Natural Cycles vara ett preventivmedel?

Flera omfattande granskningar av vår forskning, kliniska studier och företagets kvalitetssäkringssystem har samtliga lett fram till att Natural Cycles idag är den enda app som är certifierad som en IIb medicinteknisk produkt avsedd som preventivmedel.


Certifieringen innebär att Natural Cycles är i samma riskklass som kondomen. Det innebär också att vi följer internationella regelverk för kvalitetssäkring och produktutveckling, och att vi får marknadsföra oss som ett preventivmedel. Eftersom vi är en medicinteknisk produkt genomförs granskningar, både årliga och oannonserade. Den senaste oannonserade granskningen genomfördes i december 2017. 


Läs mer om certifieringen här.

Är Natural Cycles verkligen effektivt om kvinnor blivit ofrivilligt gravida?


Ja. Kliniska studier har upprepade gånger visat Natural Cycles är effektivt som preventivmedel. Inte lika effektivt som exempelvis spiral, men jämförbart med andra metoder som kräver en daglig rutin. 


Natural Cycles är 93% effektiv vid typisk användning. Detta innebär att 7 av 100 kvinnor under ett år blir gravida på grund av olika anledningar ( t.ex samlag utan skydd på röda dagar eller att kondomen går sönder.) Vid perfekt användning är Natural Cycles 99% effektivt. Det innebär att 1 av 100 kvinnor blir gravida trots att de inte haft oskyddat sex på en röd dag.


Läs mer om Natural Cycles effektivitet  här.

Varför inkom rapporter om Natural Cycles till Läkemedelsverket?

Läkemedelsverket är en svensk statlig myndighet, som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, samt tillsyn av kosmetika och medicintekniska produkter. För medicintekniska produkter är Läkemedelsverkets funktion att säkerställa att den allmänna säkerheten upprätthålls och att varje produkt på marknaden uppfyller de krav som svenska lagen kräver. Läkemedelsverket är inte ett certifierande organ för medicintekniska produkter, utan det görs av EU:s Anmälda organ. Anmält organ för oss är TÜV SÜD vilka granskar vårt företags kvalitetssystem och våra produkter.


Det är önskvärt att vården och användare sänder in rapporter till Läkemedelsverket om olyckor och tillbud rörande medicintekniska produkter. Natural Cycles är ett nytt preventivmedel på marknaden. Antalet användare har växt mycket, och till följd av det har även mängden oavsiktliga graviditeter som kan härledas till oss ökat (då Natural Cycles är 93% effektivitet vid typisk användning). Det är statistik och gäller i olika grad för alla typer av preventivmedel.


Sjukhus och enskilda brukare har sänt rapporter till Läkemedelsverket vilket, som sagt, är det önskvärda – att skapa transparens om klinisk användning. Vårt företag håller kontinuerligt på att utvärdera information som vi får från rapporter och som finns inbyggd i vår centrala databas. Denna information med mera redovisas för myndigheter och Anmält organ.


Läs mer om Läkemedelsverket här. Läs mer om Natural Cycles effektivitet här.

Översikt av olika preventivmedels effektivitet:


Vad våra användare säger...

Vi vill tacka dig och alla våra Cyclers för allt stöd. Du är den viktigaste delen av Natural Cycles, och tillsammans förändrar vi världen.

💜 Har använt Natural Cycles ett tag nu och har aldrig haft några problem. Du lägger din basaltemperatur i appen varje dag och den lär känna din unika menscykel. Jag tror att om den används korrekt är den ‘fool-proof’. Precis som vilket annat preventivmedel som helst är det inte 100% eftersom jag känner personer som blivit gravida på p-piller, kopparspiral osv. Slutligen är det ditt personliga val vad du väljer att använda, gör din egen research och bestäm vad som är bäst för dig!

💜 Jag älskar Natural Cycles och cycle-livet så mycket! Tack för att ni är en grym organisation som hjälper kvinnor att ta kontroll över sin fertilitet och njuta av ett naturligt preventivmedel. Står bakom er 100%!😊😊😊

💜 Natural Cycles har varit otroligt och tillåtit mig att lära känna min menscykel genom min behandling för PCOS. Jag har kunnat se min cykel gå från mycket oregelbunden till REGELBUNDEN på bara några månader. Utan denna app hade jag inte kunnat se förändringarna så tydligt. Det är så mycket mer än bara preventivmedelsapp. Fortsätt göra ett bra jobb!

"

"

"

Hör gärna av dig till oss!

Frågor eller funderingar?